Prekršajno pravo

promet (prekršaj nepropisne brzine, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisni prijevoz djece, vožnja bez položenog ispita i vožnja pod zabranom itd.) javni red i mir te javna sigurnost (npr. prekršaji obiteljskog nasilja); gospodarstvo – područje koje obuhvaća najveći broj propisa (zakona i podzakonskih akata, te propisa jedinica lokalne samouprave), na primjer: […]

Zaštita intelektualnog vlasništva

Postupak zaštite žiga u Hrvatskoj Iako registracija žiga za znakove razlikovanja kojima se označavaju proizvodi i/ili usluge nije obavezna pri stavljanju u promet proizvoda i/ili usluga, vrlo je korisno pojedine aspekte proizvoda zaštititi nekim oblikom intelektualnog vlasništva. Na taj način smanjujete mogućnost (i nehotične) povrede tuđih prava i dobivate učinkovit alat za zaštitu vlastitih prava. […]

Nekretnine i zemljišnoknjižno pravo

Zemljišne knjige su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige, uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Zemljišnoknjižno pravo je grana prava s […]

Nasljedno pravo

Što je nasljedno pravo? Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe tj. njezine nasljednike. Odvjetnik za nasljedno pravo i imovinsko-pravna pitanja može vam pomoći snaći se u često veoma kompleksnim procesima nasljeđivanja. Nasljeđivanje imovine […]

Ovršno pravo

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić: sastav prijedloga za ovrhu zastupanje u ovršnim postupcima (ovrha na nekretnini, ovrha na pokretnini, proglašenje ovrhe nedopuštenom, odgoda ovrhe, privremene mjere, prethodne mjere). zastupanje u ovršnim postupcima radi naplate novčane tražbine, […]

Predstečajni i stečajni postupci

Stečajni upravitelj za svoj zadatak ima zastupati dužnika i u slučaju nastavljanja rada, voditi i urediti poslovanje. Iako ga u toj ulozi imenuje samo stečajni sudac, znanje, iskustvo i razumijevanje poduzetnika je vrijedno u odvjetničkim uslugama poput: preventivna savjetovanja vezana za stečaj ili predstečajne nagodbe, upravljanje dugovima, potraživanjima i imovinom.

Građansko i radno pravo

Građansko pravo je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi​ u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine. Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić: postupci naknade imovinske štete postupci naknade imovinske i neimovinske štete (iz prometnih nesreća, ozljeda na radu …) utvrđenje prava vlasništva nekretnina (ispitivanje vlasništva za kupca nekretnine, sporovi oko […]

Ugovorno pravo

Ugovor je dvostrani pravni posao kojim se zasniva obveznopravni odnos između ugovornih strana. Obuhvaća sastav ugovora iz područja obveznog, stvarnog, trgovačkog i radnog prava, tumačenje sadržaja ugovora, pravno savjetovanje, ostvarenje prava iz ugovornih odnosa, zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarenja prava iz ugovornih odnosa. Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić: Sastav i izrada ugovora […]

Kazneno pravo

Kazneno pravo je grana prava na koju se primarno primjenjuju odredbe Kaznenog zakona (materijalni dio) te odredbe Zakona o kaznenom postupku (procesni dio). Kazneno pravo u užem smislu odnosi se na savjetovanje i zastupanje okrivljenika ili oštećenika u kaznenim postupcima raznih oblika. U slučaju da Vas ili nekog Vašeg bližnjeg sumnjiče na počinjenje kaznenog djela […]

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je skup pravnih pravila i načela kojima se uređuju osobni i imovinskopravni odnosi članova obitelji te članova obitelji prema trećim osobama. Normama obiteljskog prava uređuje se brak i bračni odnosi, te odnosi između roditelja i djece. Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić: pravno savjetovanje i zastupanje bračnih drugova u postupcima razvoda braka bračne […]