Područja rada

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo

Ugovor je dvostrani pravni posao kojim se zasniva obveznopravni odnos između ugovornih strana. Obuhvaća sastav ugovora iz područja obveznog, stvarnog, trgovačkog i radnog prava, tumačenje sadržaja ugovora, pravno savjetovanje, ostvarenje prava iz ugovornih odnosa, zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarenja prava iz ugovornih odnosa.

Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

  • Sastav i izrada ugovora o darovanju/kupoprodaji, najmu stana, zajmu, zakupu poslovnih prostora ,ugovora o diobi, ugovora o diobi bračne stečevine, bračni, predbračni ugovori, ugovori o raspodijeli imovine za života pretka, ugovori o međusobnim odnosima
  • Sastav ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, sastav oporuka, razvrgnuće suvlasništva
Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!