Područja rada

Kazneno pravo

Kazneno pravo

Kazneno pravo je grana prava na koju se primarno primjenjuju odredbe Kaznenog zakona (materijalni dio) te odredbe Zakona o kaznenom postupku (procesni dio).

Kazneno pravo u užem smislu odnosi se na savjetovanje i zastupanje okrivljenika ili oštećenika u kaznenim postupcima raznih oblika.

U slučaju da Vas ili nekog Vašeg bližnjeg sumnjiče na počinjenje kaznenog djela preporučljivo je da nas kontaktirate i to što prije kako bi se osiguralo što uspješnije zastupanje te minimalizirala eventualna šteta koja bi mogla nastati uslijed toga što se osoba sama zastupala.

Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

  • Pisanje kaznenih prijava
  • Zastupanje u kaznenim predmetima okrivljenika i oštećenika
  • Posjete zatvoru ( pribavljanje dozvola za posjete )
  • Zastupanje u istražnim postupcima
Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!