Područja rada

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je skup pravnih pravila i načela kojima se uređuju osobni i imovinskopravni odnosi članova obitelji te članova obitelji prema trećim osobama.

Normama obiteljskog prava uređuje se brak i bračni odnosi, te odnosi između roditelja i djece.

Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

  • pravno savjetovanje i zastupanje bračnih drugova u postupcima razvoda braka bračne ili izvanbračne zajednice (zastupanje prije pokretanja sudskog postupka, zastupanje tijekom sudskog postupka, posredovanje pri Centru za socijalnu skrb, posredovanje kod obiteljskog medijatora),
  • zastupanje u sporovima za uzdržavanje mlt. djece,

( određivanje visine alimentacije, zastara alimentacije )

  • zastupanje u imovinskim odnosima bračnih drugova ( krediti, ušteđevine, poslovni udjeli, dionice )
  • zastupanje u postupcima o roditeljskoj skrbi nad djecom ( zajednička ili samostalna skrb )
  • sastav bračnih ugovora, ugovora o diobi bračne i izvanbračne stečevine,
  • zastupanje u postupcima sporazumnih razvoda brakova
Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!