Područja rada

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Što je nasljedno pravo?

Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe tj. njezine nasljednike. Odvjetnik za nasljedno pravo i imovinsko-pravna pitanja može vam pomoći snaći se u često veoma kompleksnim procesima nasljeđivanja.

Nasljeđivanje imovine uređeno je Zakonom o nasljeđivanju koji uređuje pravila po kojima sud, druga tijela i ovlaštene osobe postupaju u nasljednim stvarima. Naslijediti se može svaku fizičku osobu, a svaka je osoba sposobna naslijediti, osim ako zakon ne određuje drukčije.

Tko ima nasljedno pravo?

Ostavitelja nasljeđuje nasljednik, tj. onaj tko je njegovom smrću stekao nasljedno pravo. U slučaju da ostavitelj nije ostavio oporuku, na temelju zakona nasljeđuju ga njegovi zakonski nasljednici po nasljednim redovima pa stoga razlikujemo zakonske i oporučne nasljednike.

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i o dosmrtnom uzdržavanju se često zloupotrebljavaju u Hrvatskoj obzirom da davatelji uzdržavanja se često ne brinu za primatelje uzdržavanja sukladno ugovoru, a prime zauzvrat u pravilu nekretninu od primatelja uzdržavanja. Tim ugovorom često profitiraju osobe koji nisu rodbinski povezani te nakon smrti ostavitelja često izbijaju parnice između obitelji i davatelja uzdržavanja.

Stoga se preporuča da starije osobe ugovorima podijele imovinu na način kako žele za vrijeme života, i to najbolje ugovorom o ustupu i raspodjeli imovine. Bitno je naglasiti da je ugovor potrebno napraviti dok je osoba još potpuno sposobna za rasuđivanje te da je ugovorima moguće ugovoriti i pravo doživotnog stanovanja u korist ostavitelja, te zabranu otuđenja i opterećenja nekretnine.

  Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

  • sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju;
  • sastavljanje privatnih oporuka;
  • sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora i darovnih ugovora;
  • sastavljanje isprava iz područja nasljednog prava (npr. ugovori o ustupu i raspodjeli imovine za života);
  • pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika pred nadležnim domaćim i inozemnim tijelom;
  • prikupljanje podataka o imovini ostavitelja u i izvan Republike Hrvatske;
  • zastupanje u ostavinskim postupcima.
Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!