Područja rada

Građansko i radno pravo

Građansko i radno pravo

Građansko pravo je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi​ u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine.

Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

  • postupci naknade imovinske štete
  • postupci naknade imovinske i neimovinske štete (iz prometnih nesreća, ozljeda na radu …)
  • utvrđenje prava vlasništva nekretnina (ispitivanje vlasništva za kupca nekretnine, sporovi oko vlasništva nekretnine, zastupanja u sporovima u svezi vlasništva nekretnina)
  • postupci utvrđenja i diobe bračne stečevine
  • nasljedno pravo (zastupanje na ostavinskim raspravama, sastav oporuka…)
  • zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima pred nadležnim sudovima (smetanje posjeda, uređenje međe, osiguranje dokaza, sporazumni razvodi brakova, diobe ili razvrgnuće suvlasničke zajednice, pohrana oporuke)
  • Sastavi ugovora: bračni ugovori, o kupoprodaji, darovanju, diobi suvlasništva, zamjeni, građenju, najmu, zakupu, doživotnom uzdržavanju, dosmrtnom održavanju, ostali ugovori po potrebama klijenata


Zakon o  zaštiti radnika

Pravno savjetovanje i zastupanje radnika u radnom odnosu. Neisplaćene plaće, prekovremeno, dodaci na plaću, godišnji odmor, dopust, nedopušteni otkazi i sva ostala radna prava definirana ugovorom o radu.

Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!