Područja rada

Nekretnine i zemljišnoknjižno pravo

Nekretnine i zemljišnoknjižno pravo

Zemljišne knjige su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige, uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Zemljišnoknjižno pravo je grana prava s kojim u dodir dolazi najveći broj građana. Gotovo svaka osoba se u nekom trenutku susretne sa zemljišno knjižnim postupkom odnosno sa zemljišnim knjigama koji može biti veoma kompleksan, pri čemu vam odvjetnik za nekretnine i zemljišne knjige može pomoći.

Usluge koje nudi odvjetnički ured Nino Ćosić:

 • sastav predugovora i ugovora o kupoprodajni nekretnina;
 • usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina;
 • zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka;
 • provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka;
 • pravna provjera statusa nekretnina (dubinskog pravnog snimanja nekretnine) te savjetovanje vezano uz ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama, brisanje tereta);
 • ispitivanje prava vlasništva za kupca nekretnine;
 • pravna podrška tijekom postupka kupoprodaje nekretnine na području Republike Hrvatske;
 • provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi kroz zemljišne knjige;
 • sastav ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnine (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zasnivanju založnog prava, ugovora o građenju);
 • zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (npr. darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre;
 • pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora o:
  • zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnine;
  • stjecanju i prijenosu ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravo građenja);
 • pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje;
 • sastavljanje ugovora o:
  • projektiranju i gradnji;
  • ulaganju u nekretnine;
  • zasnivanju stvarnih služnosti;
  • zasnivanju različitih tereta na nekretninama;
 • ortački ugovori vezani uz nekretnine;
 • predinvesticijske aktivnosti – Due Diligence;
 • zastupanje u postupcima radi:
  • smetanja posjeda;
  • zasnivanja nužnog prolaza;
  • zasnivanja služnosti puta;
  • zasnivanja plodouživanja;
  • uređenja međe;
 • ostale pravne radnje iz područja stvarnog, zemljišnoknjižnog prava te pravnih odnosa vezanih uz nekretnine.
 • etažiranje objekata – sastav izjava, međuvlasničkih ugovora
 • analiza stanja nekretnine u zemljišnim knjigama i katastarskim evidencijama.
Uspjeh je jednostavan, učinite pravu stvar, na pravi način, u pravo vrijeme
Odaberite odvjetnički ured Nino Ćosić kao rješenje za vaše pravne probleme!